Jak powinien wyglądać podręcznik do języka polskiego

Czy Podręcznik do polskiego klasa 7 (najlepszy wybór) jest w stanie zachęcić uczniów do samodzielnej nauki? Jak najbardziej. Obecnie podręczniki projektowane są w taki sposób, aby jak najdłużej utrzymać uwagę ucznia. Tak więc poza fragmentami ważnych literacko tekstów znajdziemy w nich atrakcyjne wizualnie infografiki, wykresy, obrazki porównujące, humorystyczne elementy. Wszystko to ma za zadanie zainteresować ucznia na tyle, aby ten chętnie zapoznał się z omawianym tematem. 

Konteksty gatunkowe

Podręcznik zbudowany jest w chronologiczny sposób, co ułatwić ma przyswojenie kolejnych zagadnień oraz epok literackich. Uczniowie klas siódmych zaznajomią się także z popularniejszymi kontekstami gatunkowymi. Dzięki zdobytej wiedzy będą w stanie szerzej zanalizować wybraną lekturę, a także spojrzeć na nią z innej perspektywy. Podręcznik poza wymaganymi materiałami zawiera dodatkowe treści, które rozwijają umiejętność samodzielnego myślenia u uczniów. 

Współczesne powieści

Uczeń języka polskiego ma obowiązek znać podstawowy kanon lektur zarówno polskich, jak i zagranicznych. Na tym przedmiocie sporo czasu spędza się na czytaniu literatury starożytnej, a także średniowiecznej. Jednak dla wzbogacenia przedstawianych treści w książce do języka polskiego pojawiają się również współczesne powieści. Ich celem jest zachęcenie uczniów do czytania w czasie wolnym wartościowych książek. 

Co oferuje podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej:

– narracja jest skupiona na najważniejszych epokach i wydarzeniach ze świata literatury,

– kolejne zagadnienia poznajemy w chronologicznej linii,

– każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem oraz proponowanymi zadaniami,

– znajdziemy w nim dodatkowe treści dla chętnych (w tym nieobowiązkowe lektury),

– dział podsumowujący wiedzę zdobytą przez uczniów w klasach 4-6, 

– atrakcyjne wizualnie infografiki, które opisują wybrane lektury,

– zestawy ćwiczeń i zadań, które ułatwią pracę uczniom.